Online registrácia

Vážení užívatelia, v prípade, ak máte záujem o vytvorenie užívateľského účtu, k službe moje-financie.sk, vyplňte prosím Vaše údaje do formulára nižšie. Pred odoslaním prosím poskytnite jednotlivé súhlasy so spracúvaním osobných údajov a potvrďte súhlas s obchodnými podmienkami webového portálu moje-financie.sk. Súhlasy uvedené nižšie udeľujete dobrovoľne. Zároveň ako ochrana pred internetovými automatmi, prosím opíšte dve slová v boxe vpravo dole.

Osobné údaje

Adresa trvalého bydliska

Korešpondenčná adresa

Zásielky zasielame výhradne na adresy v Slovenskej republike.

Overovací kód

Zároveň udeľujem súhlas nižšie uvedeným spoločnostiam, ktorí prostredníctvom internetového portálu „moje-financie.sk“ poskytujú a ponúkajú svoje produkty a služby, ako Poskytovatelia s tým, aby ma oslovovali a zasielali mi prostredníctvom elektronickej pošty na moju e-mailovou adresu informácie o svojich produktoch a službách:

Súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov a to meno, priezvisko a email uvedených vyššie v registračnom formulári, za účelom uvedeným vyššie udeľujem na obdobie 2 rokov. V prípade, ak medzi mnou a spoločnosťou CRIF SK bude uzavretá Zmluva o poskytovaní a používaní Užívateľského účtu na stránke www.moje-financie.sk, súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov a to meno, priezvisko a email uvedené vyššie v registračnom formulári udeľujem na obdobie jej platnosti a ďalšie 3 (tri) roky po jej ukončení.